Professionel bestyrelse

Alt efter hvor på rejsen du er, kan din virksomheds bestyrelse have mange formål og virkemåder. Nedenfor har du et par perspektiver fra min rejse.

Ingen investorer ombord

Når du/I ingen investorer har med, kan en bestyrelse virke som et overkill. I har formentlig svært ved at honorere indsatsen i form af penge og har travlt med produktudvikling og proof-of-business.

Der kan dog være fordele ved at få en bestyrelse ombord. Måske i første omgang som et advisory board, hvilket er en smule løsere i sin struktur. Personligt ville jeg blive tiltrukket som advisor / bestyrelsesmedlem i denne fase, hvis den blev fulgt med af muligheden for at investere på gode vilkår senere hen. For da ville jeg kende virksomheden og desuden kunne være en løftestang for den rigtige kapitalmængde og -struktur.

Business Angels on board

Er du så heldig at få en eller flere business angles med, vil de typisk gerne sidde i bestyrelsen. På den ene side kan det virke påduttende. Min holdning er dog, at de kan skabe enorm værdi via bestyrelsesarbejdet. Det er typisk folk, der har prøvet rejsen selv og da de har investeret en del af deres formue, har de samme mål som dig/jer.

Det er vigtigt at forventningsafstemme løbende og desuden begynde at opbygge en god rapportering til investorer og bestyrelse. Det skaber tryghed og hvis du er som iværksættere er flest, så får du brug for “noget i banken” på et tidspunkt. Ikke alt går som planlagt – lad dine bestyrelsesmedlemmer hjælpe dig i god tid.

VC on board

Det er få, der lykkes med at rejse venture capital (VC), specielt i størrelsesordenen >10 mDKK. Men skulle du være så dygtig (respekt!), så vil du få nogle professionelle typer i bestyrelsen. Desuden vil der typisk komme en stram struktur omkring møderne, det kunne f.eks. involvere en detaljeret forretningsorden, rapportering og udvalgsarbejde. Jeg kan varmt anbefale, at man som founder og CEO med det samme prioriterer at levere VC-folkenes krav og ønsker til rapportering og forretningsorden. Også selvom det kan virke omstændigt og en smule kedsommeligt. For det er en oplagt måde at vise respekt for investeringen og desuden giver det dig og jer et stærkt styringsredskab for virksomheden.

Jeg har selv oplevet, at VC-investorer er dygtige og gerne involverer sig meget i de første 12-18 måneder. Det giver egentlig lidt sig selv, det er i denne fase, at deres investering “brændes af” og i denne fase, at alt er spændende og perspektivfyldt. Herefter kan gassen godt gå lidt af ballonen, hvis man ikke helt har levet op til investorernes “best case scenario”. Igen er det menneskeligt forståeligt.

Personligt oplevede jeg, at der kom en helt særlig dynamik i arbejdet med bestyrelsen, da jeg fik en professionel bestyrelsesformand, der også var investor i virksomheden. Helt konkret levede vores bestyrelsesformand af sine 2-3 formandsskaber, så han havde enormt højt fokus på virksomheden i hans ugentlige arbejde. Det var essentielt og virksomt.
Kemien mellem formand og CEO er naturligvis vigtig, ellers opstår der ikke spændende og effektive vekselvirkninger. Men derudover havde den professionelle bestyrelsesformand en helt vildt positiv effekt på bestyrelsens arbejdsgange. Han besøgte mig typisk en gang om ugen og vi fulgte her op på det strategiske og taktiske arbejde “fra bestyrelse til virksomhedens ledelse”. Han snakkede desuden løbende med hele investorkredsen og sørgede for, at alle følte sig godt behandlet og havde optimal information. Bestyrelsesarbejde er i den bedste af alle verdener en holdsport og jeg oplevede, at formanden hos mig agerede som en slags træner, så holdet fungerede bedst muligt. Vi gennemgik nogle enormt svære tider sammen, hvor vi hele tiden “holdt i hånd” og var sammen om op- og nedture. Det endte med en storsejr og det skyldtes ikke mindst formandsskabet.